Lørenskog Håndballklubb

Lørenskog Håndballklubb

Lovendring fra NIF

Postet av Lørenskog Håndballklubb den 5. Des 2019


I forbindelse med at Norges Idrettsforbund endrer sitt lovverk er Lørenskog HK pålagt å endre sitt regelverk med virkning fra 01.01.2020.

Klubbens styre har vedtatt disse endringene i henhold til krav fra NIF.

For mer info: www.idrettsforbundet.no/tema/juss


En revisjon av klubbens  lovverk legges frem på årsmøtet i mars 2020.


Mvh

Ole-Christian Braathen

Styreleder,LHK


0 Kommentar

Klubbkveld med fokus på sportslig ledelse

Postet av Lørenskog Håndballklubb den 3. Des 2019

Torsdag 28.november fikk Lørenskog HK gjennomført en ny modul i regi av Norges Håndballforbund Region Øst. Vår engasjerte klubbveileder Anki Spanic gjennomgikk hovedpremissene for å jobbe systematisk med arbeidet med klubbens sportslige plan.


Dette er et viktig og tidkrevende arbeid som legger premissene for hvordan klubbens sportslige arbeid skal foregå fremover. Fra LHK var representanter fra styret og sportslig utvalg tilstede. Det kom mange gode innspill og konkrete forslag om hvordan klubben kan jobbe med kvalitet og fokus i årene som kommer.


Stor takk til håndballregionen og ikke minst Anki Spanic som gav oss en inspirerende kveld.


0 Kommentar

Informasjon om valgkomiteens arbeid

Postet av Lørenskog Håndballklubb den 29. Nov 2019


I forberedelsene frem mot årsmøtet i mars 2020 er valgkomiteen allerede i gang med sitt arbeid med å finne kandidater som ønsker å hjelpe klubben. Som en foreldredrevet klubb er vi avhengige av at så mange som mulig engasjerer seg i klubbens arbeid og ivaretar de oppgavene som behøves for å kunne levere idrettsopplevelser til barn og ungdom.


Klubbens styre jobber nå med å få frem en oversikt over hvilke roller som vi trenger, samt å skape så konkrete og tydelige arbeidsoppgaver som mulig. Det er samtidig et viktig mål for klubben at de som påtar seg verv i LHK opplever entusiasme og glede!


Kort sagt: Vi gjør vårt arbeid med et smil og trenger deg som vil bidra!

 

Helt frivillig?

Nei - fullt så enkelt er det ikke:-)
I LHK er det et krav om at alle lag skal stille minimum 2 personer til rådighet for klubbens verv og øvrige faste oppgaver.

Vi vil dermed be om at alle lagledere i samarbeid med de respektive foresatte spiller inn 2 eller flere personer som ønsker å bidra
 til at vi kan opprettholde og forbedre det tilbudet vi har til våre utøvere. Oppgavene kan variere fra å stille som styremedlem, bidra i arrangementskomiteen, jobbe med sponsoravtaler og være en ressurs for klubbens sportslige utvalg for å nevne noe.

Lagledere bes å oversende aktuelle kandidater til klubben på mailadressen lorenskog.ron@handball.no slik at vår dyktige
 valgkomité kan få en oversikt så tidlig som mulig på hvem fra de ulike lagene som stiller seg til disposisjon. Om man har tanker om hva man kunne tenke seg å bidra med er det fritt frem for å melde inn dette så konkret som mulig.  Frist for innmelding av lagenes kandidater settes til 10.Januar 2020.

I neste omgang vil valgkomiteen kalle inn til et informasjonsmøte der man får mer informasjon om hvilke oppgaver og verv som skal
 dekkes opp for i neste periode.  Dette møtet er åpent for alle som har lyst til å få vite mer om hvordan man kan bidra, men spesielt viktig for de som meldes inn som aktuelle kandidater til verv og oppgaver.


Årets valgkomité består av Geir Hagen (06, leder), Belinda Sandberg (08) og Rita Alm (10).
Ikke nøl med å kontakte valgkomiteens representanter om du har spørsmål!

 

Med vennlig hilsen

 

Ole-Christian Braathen,

Styreleder LHK


0 Kommentar

Ett positivt lokalbidrag fra Lillestrømbanken!

Postet av Lørenskog Håndballklubb den 26. Nov 2019


LHK takker Lillestrømbanken og ivrige LHK tilhengere som valgte å stemme på oss.
Dette bidro til rett i overkant av 15.000,- til lagets drift. Dette er sårt tiltrengte midler og det setter vi stor pris på!


Husk at Lillestrømbanken tilbyr gode betingelser for deg som støtter klubben - Sjekk ut tilbud nå!


0 Kommentar

Refusjon for cuper

Postet av Lørenskog Håndballklubb den 26. Nov 2019

Alle lag i LHK får dekket inntil 3 cuper (i tillegg til Fredrikstad cup) i løpet av ett kalenderår. Refusjon gjelder deltakeravgifter for cuper gjennomført i 2019, dette må sendes inn i desember, senest 15.12.2019. Dette for at cupene skal være en del av årsregnskapet. Noen lag har allerede sendt inn og fått refundert, men de lagene som ikke har gjort det men ønsker refusjon, må sende dette til camilla@glassmester1.no innen fristen. Det er viktig at det fremgår hvilket lag det gjelder, dokumentasjon på utlegg (kvittering) som ønskes refundert og kontonummer til lagkassen.

 

Mvh styret


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline