LHK og Vollaklinikken inngår samarbeidsavtale!

Postet av Lørenskog Håndballklubb den 21. Des 2021Vi har gleden av å informere om at Vollaklinikken – Idrettsskadesenteret på Lillestrøm har inngått en samarbeidsavtale med Lørenskog Håndballklubb som skal ivareta et godt idrettsmedisinsk tilbud til spillerne – og deres familier – hvis uhellet er ute. Under kan du lese mer om tilbudet og hvis du lurer på noe så ikke nøl med å ta kontakt.

Hva inngår i det idrettsmedisinske tilbudet:
Hovedansvarlige for behandlingsforsikringen opp mot klubbens medlemmer:

Lasse Håkonsen (kiropraktor) og Oda Berge Kjærsgaard (fysioterapeut)

 • ✓  Klinikken skal tilby rask og høykompetent idrettsmedisinsk utredning og behandling ved oppstått skade til klubbens spillere.

 • ✓  Alle spillere i klubben garanteres time innen to virkedager, men oftest klarer vi å tilby akuttimer på dagen ved oppstått skade som trenger raskt tilsyn.

 • ✓  Klubbens spillere får 30% rabatt ved førstegangskonsultasjon. Ordinære priser per 01.12.21 er kr 700 for førstegangskonsultasjon. Tillegg på kr 200 ved bruk av diagnostisk ultralyd. Prisen for vanlig konsultasjonspris (oppfølging) er kr 470. Prisene justeres vanligvis en gang per kalenderår.

 • ✓  Ved behov kan undersøkelse med diagnostisk ultralyd tilbys til 30% rabatt

 • ✓  Behandlingsforsikringen inkluderer en Skadetelefon som trenere/spillere/foresatte kan ringe på hverdager for råd og veiledning. Ring telefon 64 80 80 10 og tast videre til «avdeling Lillestrøm» og deretter «Kiropraktor Lasse Håkonsen» eller «fysioterapeut Oda Berge Kjærsgaard».

 • ✓  Klubbens spillere kan også bruke forsikringen som følger håndballisensen i vår klinikk. Dette er først hensiktsmessig hvis behandlingens kostnader går utover forsikringens egenandel for bruk som er kr 2000. Vi oppfordrer spillerne/foresatte til å melde skader til håndballforsikringen selv om forsikringen ikke tas i bruk. Dette er for å få dekket eventuelle fremtidige kostnader ved en skade hvis det blir et langvarig problem.

 • ✓  Avtalens behandlingsforsikring gjelder også medlemmenes søsken og foresatte samt klubbens støtteapparat.

  Kontakt Vollaklinikken på telefon 64 80 80 10 eller bestill time på www.vollaklinikken.noSaksdokumenter til LHKs årsmøte 2021

Postet av Lørenskog Håndballklubb den 18. Mar 2021


Her publiseres saksdokumenter til LHKs årsmøte 2021.
Du melder deg på møtet via lenke angitt i selve årsmøtekunngjøringen og møtet gjennomføres via Teams.

Møtelenke sendes ut dagen før selve årsmøtet til alle som er påmeldt.

For å gjennomføre et effektivt digitalt årsmøte ber vi om at du leser igjennom saksdokumentene
på forhånd.

Velkommen til årsmøte!


Agenda_LHK_årsmøte 2021.pdf

LHK_Årsberetning 2020_21.pdf

Budsjettforslag21.pdf

Budsjettforslag22.pdf

Innstillingsmal for valgkomiteen 2021.pdf

2021-03-09_Signert_Erklæring fra Kontrollutv alget.pdf

2021-03-15_Signert årsregnskap 2020_LHK.pdfDigitalt årsmøte for LHK

Postet av Lørenskog Håndballklubb den 25. Feb 2021


Styret i LHK har vedtatt at årsmøte 2021 skal gjennomføres digitalt.

Vurderingen er gjort utifra totalsituasjonen knyttet til pandemien.

Informasjon om gjennomføring finner du i vedlagte dokument.

Innkalling til årsmøte2021.docx

Påmelding til det digitale årsmøtet finner du her: Påmelding til digitalt årsmøteBidra for LHK?

Postet av Lørenskog Håndballklubb den 3. Feb 2021


Lørenskog håndballklubb drives av frivillighet og klubben er slikt sett helt avhengig av at foreldrene til utøverne, eller utøvere i seniorgruppen kan ta på seg verv for å sikre klubbens daglige drift og forpliktelser. Årets valgkomité er i gang med sitt arbeid og her følger beskrivelser for deg som lurer på hvordan du kan bidra for klubben ved å takke ja til å stille til valg.

Kan du tenke deg å bidra for klubben og sikre at barn og ungdom får et godt håndballtilbud i Lørenskog?

For å gi deg et bedre grunnlag for å melde deg til tjeneste har vi satt sammen kort informasjon om de valgbare rollene i klubben.

Vil du bli en del av styret i LHK? 

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene og her kommer en overordnet oversikt på styrets hovedoppgaver: 

 • Implementere årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak 
 • Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring 
 • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon 
 • Representere idrettslaget utad 
 • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap og i felleskap ivareta idrettslagets administrative ledelse 
 • Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt 

Klubben legger vekt på at møter og dialog skal være effektiv slik at møtefrekvensen ligger på omlag ett møte per måned, men i noen perioder kan det være påkrevd med høyere grad av interaksjon. Noen av møtene gjennomføres også digitalt, og oppgavene løses så selvstendige og effektive som mulig. Oppgavene som løses fordeles i styret og kan innebære ansvar innenfor økonomi, kommunikasjon, arrangement og det rent sportslige. 
Vi legger vekt på trivsel, tillit og et felles ansvar for våre barn, ungdommer og voksne utøvere.

Et styremedlem i LHK vil motta følgende som en del av sitt verv:

- Fri adgang til klubbens egne arrangement
- Honorar (Beskjedent)
- Fritak fra obligatoriske dugnader
- Klubbtøy (Genser eller Jakke)

  

Ta på deg et verv i kontrollutvalget? 

Etter lovendring med effekt i 2020 skal idrettslaget også velge et eget kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem.

Alle kontrollutvalg skal påse at: 

 • idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser 
 • idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om 
 • idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov 
 • idrettslaget har økonomisk kontroll internt 
 • årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift 

Vi tror at du som har bakgrunn fra revisjon eller økonomi vil passe utmerket til å bidra i en slik rolle, men som har en langt lavere møtefrekvens enn det å være en del av styret.
Ved å bidra i kontrollutvalget hjelper du klubben med å oppfylle idrettens lover og regler. 


Høres noe av dette spennende ut?

Send klubben en mail og meld din interesse, gjerne med en kort beskrivelse av deg selv og hva du kunne ha tenkt deg å bidra med?

Alle henvendelser sendes til lorenskog@ronhandball.no og blir rutet til valgkomiteen. 

Årets valgkomité består i år av:

Ove Malvin Knutsen
Lise Jølstadengen
Lene LillengGod jul og godt nytt år

Postet av Lørenskog Håndballklubb den 19. Des 2020


Da er annerledes året 2020 snart over, og vi vil ønske alle i og rundt håndballklubben en god julefeiring.

Det er selvsagt uvant at juleturneringer og øvrige aktiviteter ikke går som normalt, men nå får vi simpelthen håpe på at 2021 blir bedre.

Til tross for store begrensninger i forhold til normal treningsaktivitet, har trenerne gjort en kjempeinnsats for å legge til rette for gode treningsøkter både fysisk og digitalt.  Dette bidrar til et godt grunnlag når håndballen kommer til å rulle for fullt i løpet av neste år. 

Klubben er svært takknemlig for innsatsen fra spillerne, og den kreativitet som trenerne har vist gjennom året.


Styret vil overbringe en stor takk til alle som støtter opp rundt LHK og ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nyttår!Med vennlig hilsen

Styret i Lørenskog håndballklubb