Lørenskog Håndballklubb

Lørenskog Håndballklubb

Klubbens lover og regler er på plass

Postet av Lørenskog Håndballklubb den 30. Jan 2020


Styret i LHK har nå sluttført arbeidet med klubbens lover og regler. Etter anbefaling fra NIF og Viken Idrettskrets legger LHK seg helt på linje med det lovverk som sentrale organisasjonsledd har vedtatt. 

Det er også et faktum at sentralt lovverk alltid går foran. Dette ble sist endret og vedtatt på forrige Idrettsting i 2019. Det er ikke gjort endringer fra det foregående lovverket utover oppdateringer som styret blir pålagt å endre av NIF. Med dette er LHK nå helt i tråd med de krav som stilles til oss som idrettslag av nasjonale ledd innen idretten.

 Klubbens lov og vedtekter finnes nå publisert under menypunktet - Klubben.


Med vennlig hilsen, Styret i LHK


0 Kommentar

Lansering av LHKs klubbhåndbok

Postet av Lørenskog Håndballklubb den 18. Jan 2020


I 2019 har LHK gjennomført kurs og fått veiledning i regi av av Håndballregion Øst og klubbveileder Anki Spanic. Dette har resultert i at vi har utviklet en egen klubbhåndbok som beskriver de aller fleste forhold knyttet til klubbens drift. Håndboken er ikke komplett, men den vil suksessivt bli oppdatert etterhvert som flere ting faller på plass. Målsettingen er at vi innordner klubben i så stor grad som mulig etter innholdet i håndboken, og at vi har alt på plass innen sesongstart 2020/2021.

Håper så mange som mulig har sjanse for å lese igjennom denne for å sette seg inn i hva som er forventet av ulike roller i klubben og hvordan dette henger sammen jamfør den organisasjonsplan som er presentert i dokumentet.

Innspill og annet som berører klubbhåndboken kan sendes på epost til lorenskog.ron@handball.no så tar styret inn eventuelle innspill og oppdateringer strukturert for nye versjoner av klubbhåndboken.

Vi ønsker alle sammen et godt nytt og fremgangsrikt år både på og utenfor banen!


Du finner klubbhåndboken her: Klubbhåndbok LHK


Med vennlig hilsen styret i LHK.


0 Kommentar

Informasjonsmøte 13.Januar 2020

Postet av Lørenskog Håndballklubb den 17. Des 2019


LHK arrangerer et informasjonsmøte om verv og roller i klubben - mandag 13.januar.

Møtested er Lørenskog Hus , klokken 1800.


Årets valgkomité består av:

Geir Hagen (Leder J08), 

Belinda  Sandberg (J06)

Rita Alm (J10) 


Det vil bli informert om forberedelser til valget ved neste årsmøte og styreleder i LHK vil informere nærmere om klubbens arbeid og organisering.

Interessert i å ta på deg et valgbart verv i klubben?


Kontakt Valgkomiteen ved Geir Hagen på:

g.hagen@yahoo.no


Kan du tenke deg å bidra på andre måter?

Kontakt klubben på 

lorenskog.ron@handball.no


Vi ber samtidig alle lagledere deler denne nyhetssaken på Spond og i tillegg oversende aktuelle kandidater fra sine respektive lag  til kontaktinfo over før 10.januar.


Med vennlig hilsen

Valgkomiteen og Styret,LHK0 Kommentar

Lovendring fra NIF

Postet av Lørenskog Håndballklubb den 5. Des 2019


I forbindelse med at Norges Idrettsforbund endrer sitt lovverk er Lørenskog HK pålagt å endre sitt regelverk med virkning fra 01.01.2020.

Klubbens styre har vedtatt disse endringene i henhold til krav fra NIF.

For mer info: www.idrettsforbundet.no/tema/juss


En revisjon av klubbens  lovverk legges frem på årsmøtet i mars 2020.


Mvh

Ole-Christian Braathen

Styreleder,LHK


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline