Lørenskog Håndballklubb

Lørenskog Håndballklubb

Saksdokumenter til årsmøtet

Postet av Lørenskog Håndballklubb den 28. Apr 2020

Her finner dere alle dokumenter til neste ukes digitale årsmøte.
Dersom du er medlem i klubben og vil melde deg på benytter du lenken under for påmelding:

Påmelding


NB! Påmelding må gjøres innen torsdag 30.april klokken 21.00 slik at vi får kvalitetssikret kapasitet og opplegg for det digitale årsmøtet.

De påmeldte til møtet vil motta egen invitasjon på angitt epost, samt info om oppkobling til møtet.

Vel møtt!


Med vennlig hilsen
Styret i Lørenskog håndballklubb


Her finner du alle dokumentene:

Agenda årsmøte 05.mai 2020.pdf

Årsberetning 2019_20.pdf

LHK-Årsregnskap 2019-Signert (1).pdf

Revidert budsjett LHK_2020 (1).pdf

Budsjettforslag LHK 2021.pdf

Revisorberetning_LHK_2019 (1).pdf

Innstilling fra valgkomiteen til årsmøtet 2020.pdf

Vedlegg 1 - Organisasjonskart LHK.pdf


0 Kommentar

Digitalt årsmøte for LHK

Postet av Lørenskog Håndballklubb den 21. Apr 2020

Etter en totalvurdering velger styret i LHK  å gjennomføre årsmøtet 2020 digitalt. Dette er av hensyn til de gjeldende restriksjoner som per idag foreligger i samfunnet, og som er forventet å vare en god stund fremover.

Dato for digital gjennomføring blir 05.mai klokken 1800.

For å sikre en god teknisk gjennomføring vil det i år bli lagt opp til påmelding, og det vil bli publisert praktisk/teknisk informasjon om dette en (1) uke i forkant av årsmøtet.

Ved forrige kunngjøring ble forslagsperioden gjennomført i henhold til regelverk, og sakspapirer tilknyttet årsmøtet publiseres sammen med praktisk/teknisk informasjon.

Vi ønsker alle i LHK det beste i en ellers krevende situasjon.


Med vennlig hilsen
Styret i LHK.


0 Kommentar

Årsmøtet 30.mars må avlyses

Postet av Lørenskog Håndballklubb den 19. Mar 2020

Gjennomføringen av årsmøtet 2020 for LHK blir utsatt inntil videre grunnet situasjonen rundt Corona viruset. 

NIF har publisert forlengelse av alle frister for idrettslag slik at dette er i tråd med overordnede ledds anvisninger. Alle grunnlagsdokumenter og formelle forberedelser til møtet er ferdigstilt som først planlagt, og vi har i tillegg per 16.mars, fullført forslagsperioden. Når det er mulig å få gjennomført årsmøte vil det foreligge en ny innkalling på klubbens hjemmeside.

I og med at vi har alle forberedelser på plass kan vi gjennomføre et effektivt årsmøte når ting går tilbake til normalen. Klubben må selvsagt ta forbehold om fremtidig gjennomføring dersom det kommer nye føringer fra NIF, eller at andre samfunnsmessige konsekvenser inntreffer.

Styret i LHK vil samtidig benytte anledningen til å be alle i og rundt klubben å jobbe aktivt for vår felles samfunnsdugnad for å bekjempe smittespredning. Vi oppfordrer også alle til fysisk aktivitet innenfor de rammer som myndighetene har satt. Når slike forhold inntreffer får vi legge fokus på å være best mulig forberedt til å ta opp treningsarbeidet når kysten er klar.

Det er tross alt mye å glede seg til når vi  kommer tilbake til den kjente klubb og treningshverdagen!Med vennlig hilsen

Styret i Lørenskog Håndballklubb


0 Kommentar

Innkalling til årsmøte i LHK 2020

Postet av Lørenskog Håndballklubb den 28. Feb 2020


Styret innkaller herved til årsmøte i Lørenskog Håndballklubb.

Årsmøtet avholdes 30. mars kl. 18:00 på Festplassen 1, Lørenskog Hus (Framtia)


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 16. mars 2020 til

lorenskog@ronhandball.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest

én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside og Facebookside,


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lørenskog

Håndballklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha

gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Lørenskog Håndballklubb. Alle medlemmer har

uansett møterett, talerett og forslagsrett.


For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se

Lørenskog Håndballklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan klubben kontaktes på

lorenskog@ronhandball.no

Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

styret


Endelig saksliste blir publisert den 23. mars 2020.


Last ned PDF av innkallingen: Innkalling til årsmøte2020.pdf


0 Kommentar

Klubbens lover og regler er på plass

Postet av Lørenskog Håndballklubb den 30. Jan 2020


Styret i LHK har nå sluttført arbeidet med klubbens lover og regler. Etter anbefaling fra NIF og Viken Idrettskrets legger LHK seg helt på linje med det lovverk som sentrale organisasjonsledd har vedtatt. 

Det er også et faktum at sentralt lovverk alltid går foran. Dette ble sist endret og vedtatt på forrige Idrettsting i 2019. Det er ikke gjort endringer fra det foregående lovverket utover oppdateringer som styret blir pålagt å endre av NIF. Med dette er LHK nå helt i tråd med de krav som stilles til oss som idrettslag av nasjonale ledd innen idretten.

 Klubbens lov og vedtekter finnes nå publisert under menypunktet - Klubben.


Med vennlig hilsen, Styret i LHK


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline