LHK og Vollaklinikken inngår samarbeidsavtale!

Postet av Lørenskog Håndballklubb den 21. Des 2021Vi har gleden av å informere om at Vollaklinikken – Idrettsskadesenteret på Lillestrøm har inngått en samarbeidsavtale med Lørenskog Håndballklubb som skal ivareta et godt idrettsmedisinsk tilbud til spillerne – og deres familier – hvis uhellet er ute. Under kan du lese mer om tilbudet og hvis du lurer på noe så ikke nøl med å ta kontakt.

Hva inngår i det idrettsmedisinske tilbudet:
Hovedansvarlige for behandlingsforsikringen opp mot klubbens medlemmer:

Lasse Håkonsen (kiropraktor) og Oda Berge Kjærsgaard (fysioterapeut)

 • ✓  Klinikken skal tilby rask og høykompetent idrettsmedisinsk utredning og behandling ved oppstått skade til klubbens spillere.

 • ✓  Alle spillere i klubben garanteres time innen to virkedager, men oftest klarer vi å tilby akuttimer på dagen ved oppstått skade som trenger raskt tilsyn.

 • ✓  Klubbens spillere får 30% rabatt ved førstegangskonsultasjon. Ordinære priser per 01.12.21 er kr 700 for førstegangskonsultasjon. Tillegg på kr 200 ved bruk av diagnostisk ultralyd. Prisen for vanlig konsultasjonspris (oppfølging) er kr 470. Prisene justeres vanligvis en gang per kalenderår.

 • ✓  Ved behov kan undersøkelse med diagnostisk ultralyd tilbys til 30% rabatt

 • ✓  Behandlingsforsikringen inkluderer en Skadetelefon som trenere/spillere/foresatte kan ringe på hverdager for råd og veiledning. Ring telefon 64 80 80 10 og tast videre til «avdeling Lillestrøm» og deretter «Kiropraktor Lasse Håkonsen» eller «fysioterapeut Oda Berge Kjærsgaard».

 • ✓  Klubbens spillere kan også bruke forsikringen som følger håndballisensen i vår klinikk. Dette er først hensiktsmessig hvis behandlingens kostnader går utover forsikringens egenandel for bruk som er kr 2000. Vi oppfordrer spillerne/foresatte til å melde skader til håndballforsikringen selv om forsikringen ikke tas i bruk. Dette er for å få dekket eventuelle fremtidige kostnader ved en skade hvis det blir et langvarig problem.

 • ✓  Avtalens behandlingsforsikring gjelder også medlemmenes søsken og foresatte samt klubbens støtteapparat.

  Kontakt Vollaklinikken på telefon 64 80 80 10 eller bestill time på www.vollaklinikken.noFølg våre fantastiske LHK jenter i Bringserien på søndag 05.desember!

Postet av Lørenskog Håndballklubb den 30. Nov 2021

Søndag er det duket for nye og spennende håndballmatcher i Skårerhallen. 

LHK møter Stavanger og Bjarg i gruppespillet.

Møt opp og støtt våre dyktige 06 jenter når de konkurrerer på allnorsk nivå. Første match klokken 1100 mot Stavanger og andre match klokken 1800 mot Bjarg!


Matchene streames også via Joymo og her er direktelink til kampene på Joymo.

Stavanger - Lørenskog : https://arena.joymo.no/api/share/FFVOCFXOs0Tw2LJcFKGM


Bjarg - Stavanger: https://arena.joymo.no/api/share/FbIH78p1FlSCWgVbxTuP


Lørenskog - Bjarg : https://arena.joymo.no/api/share/4PBgLlMAzVIIn953dJWd


Vi ønsker LHK, Stavanger og Bjerg lykke til!Velkommen til ny sesong!

Postet av Lørenskog Håndballklubb den 7. Sep 2021LHK ser frem til en ny sesong og at håndballen endelig starter opp igjen.

På våre websider vil du finne det meste av praktisk informasjon, men våre lag vi i all hovedsak benytte
egne kommunikasjonskanaler som for eksempel Spond eller Facebook.
For deg som foresatt eller spiller vil det ikke være hjemmesiden som er den mest sentrale , men den kanal du blir anvist av det enkelte lags lagleder.

Hjemmesiden kretser rundt de mest sentrale delene av klubbinformasjonen som for eksempel dugnadsinstrukser og klubbhåndboka.


På hjemmesiden finner du også informasjon om hvilke lag og lagleder du kan kontakte om du ønsker å spille håndball.


Vi ønsker alle spillere og trenere en riktig god sesongstart!


Med vennlig hilsen

Styret i LHK
Snart ny sesong!

Postet av Lørenskog Håndballklubb den 22. Apr 2021


25.mars ble klubbens årsmøte gjennomført digitalt og det ble avklart at klubbstyret fortsetter som i forrige sesong. Styret har da følgende sammensetning:

Styreleder            : Ole-Christian Braathen
Nestleder             : Lene Berge Holm
Styremedlemmer : Erlend Husby, Randi Leinan, Camilla Amundsen og Rikard Fridell

Klubbstyret er glade for at man kan fortsette arbeidet med klubbutvikling og beholde verdifull kunnskap og erfaring i klubben.

Styret er allerede i gang med planlegging av den kommende sesongen.
Vi håper selvsagt at ting går tilbake til normalen, som betyr at alle aktiviteter kommer i gang for fullt for alle lag.Dette vet vi at våre utøvere og engasjerte i klubben ser frem til - og det legges nå til rette for at vi kan komme tilbake til hallene for å trene og spille kamper igjen!

Flere oppdateringer kommer fremover når det gjelder det sportslige tilbudet fra LHK.
Klubbstyret ser frem til mange og gode idrettsopplevelser i den nye sesongen!

Med vennlig hilsen

Ole-Christian Braathen, Styreleder LHK


Saksdokumenter til LHKs årsmøte 2021

Postet av Lørenskog Håndballklubb den 18. Mar 2021


Her publiseres saksdokumenter til LHKs årsmøte 2021.
Du melder deg på møtet via lenke angitt i selve årsmøtekunngjøringen og møtet gjennomføres via Teams.

Møtelenke sendes ut dagen før selve årsmøtet til alle som er påmeldt.

For å gjennomføre et effektivt digitalt årsmøte ber vi om at du leser igjennom saksdokumentene
på forhånd.

Velkommen til årsmøte!


Agenda_LHK_årsmøte 2021.pdf

LHK_Årsberetning 2020_21.pdf

Budsjettforslag21.pdf

Budsjettforslag22.pdf

Innstillingsmal for valgkomiteen 2021.pdf

2021-03-09_Signert_Erklæring fra Kontrollutv alget.pdf

2021-03-15_Signert årsregnskap 2020_LHK.pdfDigitalt årsmøte for LHK

Postet av Lørenskog Håndballklubb den 25. Feb 2021


Styret i LHK har vedtatt at årsmøte 2021 skal gjennomføres digitalt.

Vurderingen er gjort utifra totalsituasjonen knyttet til pandemien.

Informasjon om gjennomføring finner du i vedlagte dokument.

Innkalling til årsmøte2021.docx

Påmelding til det digitale årsmøtet finner du her: Påmelding til digitalt årsmøteBidra for LHK?

Postet av Lørenskog Håndballklubb den 3. Feb 2021


Lørenskog håndballklubb drives av frivillighet og klubben er slikt sett helt avhengig av at foreldrene til utøverne, eller utøvere i seniorgruppen kan ta på seg verv for å sikre klubbens daglige drift og forpliktelser. Årets valgkomité er i gang med sitt arbeid og her følger beskrivelser for deg som lurer på hvordan du kan bidra for klubben ved å takke ja til å stille til valg.

Kan du tenke deg å bidra for klubben og sikre at barn og ungdom får et godt håndballtilbud i Lørenskog?

For å gi deg et bedre grunnlag for å melde deg til tjeneste har vi satt sammen kort informasjon om de valgbare rollene i klubben.

Vil du bli en del av styret i LHK? 

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene og her kommer en overordnet oversikt på styrets hovedoppgaver: 

 • Implementere årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak 
 • Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring 
 • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon 
 • Representere idrettslaget utad 
 • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap og i felleskap ivareta idrettslagets administrative ledelse 
 • Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt 

Klubben legger vekt på at møter og dialog skal være effektiv slik at møtefrekvensen ligger på omlag ett møte per måned, men i noen perioder kan det være påkrevd med høyere grad av interaksjon. Noen av møtene gjennomføres også digitalt, og oppgavene løses så selvstendige og effektive som mulig. Oppgavene som løses fordeles i styret og kan innebære ansvar innenfor økonomi, kommunikasjon, arrangement og det rent sportslige. 
Vi legger vekt på trivsel, tillit og et felles ansvar for våre barn, ungdommer og voksne utøvere.

Et styremedlem i LHK vil motta følgende som en del av sitt verv:

- Fri adgang til klubbens egne arrangement
- Honorar (Beskjedent)
- Fritak fra obligatoriske dugnader
- Klubbtøy (Genser eller Jakke)

  

Ta på deg et verv i kontrollutvalget? 

Etter lovendring med effekt i 2020 skal idrettslaget også velge et eget kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem.

Alle kontrollutvalg skal påse at: 

 • idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser 
 • idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om 
 • idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov 
 • idrettslaget har økonomisk kontroll internt 
 • årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift 

Vi tror at du som har bakgrunn fra revisjon eller økonomi vil passe utmerket til å bidra i en slik rolle, men som har en langt lavere møtefrekvens enn det å være en del av styret.
Ved å bidra i kontrollutvalget hjelper du klubben med å oppfylle idrettens lover og regler. 


Høres noe av dette spennende ut?

Send klubben en mail og meld din interesse, gjerne med en kort beskrivelse av deg selv og hva du kunne ha tenkt deg å bidra med?

Alle henvendelser sendes til lorenskog@ronhandball.no og blir rutet til valgkomiteen. 

Årets valgkomité består i år av:

Ove Malvin Knutsen
Lise Jølstadengen
Lene LillengNyttårspresang fra Coop Øst!

Postet av Lørenskog Håndballklubb den 15. Jan 2021

I november 2020 åpnet Coop Øst for søknader om støtte til drift av idrettslag som selvsagt
er og har vært veldig sårbare i forbindelse med pandemien.

I den anledning fikk vi i Lørenskog Håndballklubb tilslag på vår søknad og ble tildelt 15.000 kroner som støtte til klubbens drift.

Vi takker ærbødigst og ønsker samtidig alle et godt nyttår med denne motiverende støtten fra Coop Øst.

Med vennlig hilsen,
Styret i LHK