Innkalling til årsmøte i LHK 2020

Postet av Lørenskog Håndballklubb den 28. Feb 2020


Styret innkaller herved til årsmøte i Lørenskog Håndballklubb.

Årsmøtet avholdes 30. mars kl. 18:00 på Festplassen 1, Lørenskog Hus (Framtia)


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 16. mars 2020 til

lorenskog@ronhandball.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest

én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside og Facebookside,


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lørenskog

Håndballklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha

gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Lørenskog Håndballklubb. Alle medlemmer har

uansett møterett, talerett og forslagsrett.


For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se

Lørenskog Håndballklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan klubben kontaktes på

lorenskog@ronhandball.no

Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

styret


Endelig saksliste blir publisert den 23. mars 2020.


Last ned PDF av innkallingen: Innkalling til årsmøte2020.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.