Vil du at jentene skal ha et tilbud sesongen 2009-2010?

Postet av Lørenskog Håndballklubb den 6. Jun 2014

Klubben mangler 1 til styret og 2 til arrangement.
En forutsetning for å gi våre kjære 155 jenter et tilbud, er at vi har et styre og en arrangementskomite. Klubben er basert på at nok foreldre bidrar.

Uten kandidater til alle posisjonene, blir klubben uten ledelse.

Det er helt sikkert mange foreldre som kan bidra. Som ser den viktige rollen kluben fyller. Du har kanskje mye å gjøre? Da er du antageligvis rett person, har du mye å gjøre får du mye gjort.

Nedenfor ser du informasjon som ble delt ut på gallaen, som blant annet beskriver rollene som skal dekkes:

VI MÅ HA FLERE FORELDRE MED!

Et velfungerende styre og en god arrangementskomité er en forutsetning for klubbens drift. Hva er mer meningsfylt enn å bidra til at barn og unge får oppleve gleden ved idrett i et sundt miljø? Uten engasjerte foreldre overlever ikke en foreldredrevet klubb.

Vi mangler 1 til styret og 2 til arrangement for sesongen 2009/10. Nedenfor ser du en oversikt over hovedfunksjonene. Det viktigste er viljen til å bidra. Fordeling av oppgaver blir vi alltids enige om, men i utgangspunktet er det kasserer, ansvarlig for kamparrangement og leder av arrangementskomiteen som mangler.
Av de som innehar roller i dag og fortsetter, er 2 fra J93, 3 fra J96, 1 fra J97 (ny) og 1 fra J98. Blir du med så fritas du for vakter i hallen. Man velges for 2 år. Årsmøte 25. er mai.

Ta kontakt med oppmann på laget ditt eller ring leder Ingebrigt Økland på 932 45 190.
Funksjoner i styret Funksjoner i arrangement
Leder
Overordnet ansvar, delegere oppgaver, drive klubben i henhold til vedtektene, lede styremøter, utvikle klubben og fatte beslutninger i samarbeid med styret.
Leder
Overordnet ansvar for arr.komiteen og kampavvikling. Kontaktperson mot kommunen i fht hallens fasiliteter. Opplæring av lagene vedr rutiner i kiosk og sekretariat.
Sekretær
Fordele e-post og brev, styrereferat, møtebooking, diverse.
Kamparrangement
Fordele penger, nøkler og kamprapporter til de som skal ha vakt.
Ta i mot penger, nøkler og kamprapporter. Melde inn kampresultater til kretsen.
Kasserer
Regnskap, utbetalinger, medlemsarkiv, medlemsavgifter, håndballotteri, tilskudd.
Vaktlister
Fordele vakter (kiosk, billetter, sekretariat) i Skårerhallen mellom lagene. Oppdatere vaktliste ved kampendringer.
Materialforvalter
Kontaktperson mot leverandør av drakter, dresser og andre innkjøp. Rekvisisjoner. Etterfylle klubbens lager av is, tape, klister.
Kiosk
Innkjøp av varer til kiosken. Sørge for at varer er på plass til kampdager, slik at inntektene blir så høye som mulig.
Sportslig leder
Fordele treningstider, melde på lag til serier, trenerkontrakter, kontaktperson mot lag/trenere
Samarbeide med Tore Westby og Bjørn Gran som ressurspersoner i håndballfaglige spørsmål.
Dommeransvarlig
Rekruttere, utdanne, følge opp dommere
Sponsorer
Kontaktperson mot sponsorer, forhandle avtaler.
Fells for styre/arrangement
Håndballgalla

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.