STYRET I LØRENSKOG HÅNDBALLKLUBB

Styreleder: Ole-Christian Braathen

E-post: ocbraathen@hotmail.com

Mobil: 930 04 843

Jeg er 44 år gammel og fikk min inngang til LHK gjennom min datter som spiller på J2007. Mitt engasjement ligger i å legge til rette for at barn og ungdom i Lørenskog har det gøy på håndballbanen og at de opplever samhold, trivsel og en sunn sportslig utvikling i Lørenskog håndballklubb. Til daglig jobber jeg i IT-bransjen og har klokkertro på at digitalisering kan bidra til en enklere klubbadministrasjon og sikre at kommunikasjon med våre medlemmer blir så enkel og effektiv som mulig. For egen del ble det totalt ca 30 år som aktiv idrettsutøver mellom stengene for fotballklubbene Finnsnes IL, Harrow Borough FC og Frigg Oslo. Min oppfatning er at LHK som klubb består av en fantastisk flott spillergruppe fra de yngste og oppover- og i tillegg utrolig dyktige trenere. Når vi i legger til engasjerte og positive foreldre skapes det mye energi og vi kan sammen se frem til mange gode opplevelser både på og utenfor banen i den kommende sesongen!

Styremedlem: Erlend Husby

E-post: erlend.husby@amedia.no

Mobil: 911 54 144

Jeg er 47 år, opprinnelig fra Inderøy, Trondheimfjordens perle. Vi har bodd i Lørenskog siden 2005. Vi har to jenter, en 2004 modell og en 2007 modell. Mitt engasjement i LHK startet med håndballskole for 10 år siden og har siden da vært engasjert i LHK. Yngstejenta spiller på 2007. Jeg har selv ingen egenopplevd håndballerfaring, men det å aktivisere barn i lek med ball har gitt meg mange nyttige erfaringer som jeg har tatt med meg videre, og min hjertesak er «så mange som mulig så lenge som mulig». I LHK har jeg hovedansvaret for arrangementer i LHK regi. Herunder planlegging av dugnad, nøkler med mere.

Nestleder: Egil Bråthen

E-post: egil.braathen@geia.no

Mobil: 930 55 809

Er 51 år og bor i Gjerdrum, har en datter som spiller K3/senior og vi kom til klubben for 3 år siden. Har mer enn 25 års erfaring fra forskjellige selskaper innenfor IT, finans, fornybar energi samt vært med å starte noen selskaper hvor man har deltatt i ledelsen og styrearbeid. Av sportslig erfaring er listen kort men kan skilte med skolemester i sjakk og aktiv golfspiller, men er lidenskapelig opptatt av mye forskjellig idrett. Har en formening om at barn som driver med idrett skal ha det gøy og man skal gi alle muligheter så lenge som mulig, samtidig som skal det være lov å være god. Målsetningen min med å ta styreansvar er å være med å bidra til å organisere klubben med primært å skille styrearbeid fra daglig drift problemstillingen, samt være med å legge til rette for videre satsning både bredde og høyere i divisjoner. Er også opptatt av at LHK skal bevare sine talentfulle spillere og at disse ikke går til konkurrerende klubber.

Styremedlem: Randi Leinan

E-post: randi.leinan@bi.no

Mobil: 464 10 347

Jeg heter Randi Leinan, opprinnelig fra Trondheim men vært bosatt på Lørenskog i 15 år. To barn, en sønn og en datter. Min datter på 12 år spiller håndball i LHK på jenter 2007. Har ingen bakgrunn fra håndball selv, jeg spilte fotball tidligere, er opptatt av lagspill og hvordan vi kan samarbeide, gjøre hverandre bedre og jobbe mot felles mål.

Levert av IdrettenOnline