Velkommen til Lørenskog Håndballklubb!

Velkommen
Last ned denne brosjyren som word-dokument

Denne «brosjyren» er ment som et første møte med klubben – kanskje spesielt for foreldre som har fått en liten håndball­spiller i familien. Når vi får ei lita jente som medlem, får vi i virkeligheten hele familien som medlem og det er derfor viktig at alle finner seg til rette i miljøet vårt, både spilleren og foreldrene.

Klubben er opptatt av å kunne gi ungene et trygt sted å være, samtidig som de skal kunne holde på med en kjempemorsom idrett. Har dere som foreldre lyst og anledning til å engasjere dere i klubben, kan vi love dere en fremtid blant hyggelige mennesker både på og utenfor banen. I så fall, ta kontakt med spillerens oppmann, som er lagets kontakt mot styret. Igjen ønsker vi velkommen – og håper dere får en fin tid i klubben.

Lørenskog Håndballklubb er en av to klubber med håndball som aktivitet i Lørenskog kommune. Klubben har medlemmer fra alle områder i kommunen, selv om hovedtyngden av medlemmene kommer fra områdene Rasta, Vallerud og Finstad.


Historie

Klubben, som frem til sesongen 93–94 het Kurland Håndballklubb, ble stiftet i 1979 av to initiativtakere fra Kurland. Klubben besto det første året av kun ett herrelag, som allerede i sin første sesong skaffet klubbes første kretsmesterskap. Året etter var det første jentelaget på plass. Senere utviklet klubben seg til å bli en ren jente-/dameklubb, før vi sesongen 2011/12 igjen fikk et herrelag. Klubben har i dag et noe økende medlemstall på over 250.


Virksomhet

Klubbens formål er å gi et godt tilbud til alle som har lyst å spille håndball, uansett ferdigheter. Klubben har jentelag på alders­nivåer fra Håndballskolen for 1.- og 2.-klassinger, til damelag og herrelag. Dersom det skulle være få spillere på ett alderstrinn, låner vi spillere mellom alderstrinn eller søker samarbeide med andre klubber.


Aktiviteter

Håndballåret starter 1. mai, mens spillesesongen varer fra ca. 1. september til slutten av april. Klubbens melder på lag i serier som arrangeres av Norges Håndballforbund Region Øst. Vi melder på lag etter ferdighetsnivå. De yngste deltar i kretsens aktivitetsserie Loppetassen hvor det legges mer vekt på lek og samhold enn konkurranse. Deretter stiger alvoret langsomt med alderen. Utenom seriekamper er det vanlig at alle lag deltar i to eller flere turneringer som ofte legges til forsommer, ettersommer og romjul.

Fra 9-10-årsalderen kan turneringer medføre reiser med overnatting, noe som er kjempespennende for jentene og alltid med godt tilsyn av voksne. Den gjeveste turneringen fra 12-årsalderen har som oftest vært 5-dagers turneringen Partille Cup i Gøteborg (verdens største håndballturnering).

Sesongens sportslige avslutning hvert år er Håndballgallaen i Skårerhallen. Her samles alle medlemmer og foreldre til 3 timer med oppsummering av sesongen, oppvisningskamper og utdeling av hedersbevisninger som 3, 5, 8 og 10-årsvimpler. De senere årene har vi vært så heldige å ha landslagsspillere som Glenn Solberg, Espen Lie Hansen og Stine Bredal Oftedal på besøk.

Årsmøtet avholdes normalt i mars. Her velges nytt styre, og budsjett for kommende sesong vedtas. Alle medlemmer og personer med verv har stemmerett.


Hjemmebane

Klubbens hjemmebane er Skårerhallen, beliggende inne i fjellet under Skåreråsen og i tilknytning til Løkenåsen Ungdomsskole. Her spilles våre fleste hjemmekamper, og her har de fleste lagene sine treningstimer. I noe utstrekning er det også treninger i Kjennhallen og Fjellhamarhallen.

Håndballskolen for de aller yngste benytter gymsalen på Rasta skole til trening.


Økonomi

Klubbens drift er basert på medlems- og foreldreinnsats i form av lagsverv, komiteverv og styreverv. Selv om det kan ytes kompensasjon for utgifter som reising og telefonbruk, vil dette være relativt symbolsk. I det store og hele er det snakk om gratis og frivillig innsats til beste for ungene. Det er en forutsetning at alle stiller opp, dette er også nevnt på innmeldingsskjemaet.

Klubben har god orden i økonomien. Ved inn­melding i klubben forplikter foreldre og eldre spillere seg til å delta i inntekts­bringende arbeid som pålegges av klubben. I praksis har det vært lite dugnad ut over at hvert lag tildeles 2-4 dugnadsvakter per halvår for å bemanne kiosk, billettsalg og sekretariatet. I tillegg har lagene tilsynsansvar i Skårerhallen. Det er ellers opp til hvert lag om de vil ha egne dugnader.

Klubben mottar kjærkommen støtte fra Lørenskog Kommune i form av direkte økonomisk tilskudd, og ved at vi nyter godt av gratisprinsippet når vi bruker hallene. Vi mottar også midler fra Lørenskog Idrettsråd. Husk også å registrere Lørenskog Håndballklubb som mottaker av Grasrotandelen når du tipper.


Medlemskap

Klubben har medlemskap i to kategorier; støtte- og spillermedlemskap. Alle medlemmer betaler medlemskontingent mens også spillere betaler treningsavgift. Vi har familie-/søskenrabatt på medlemskapet. Har dere som foreldre fått en håndballspiller i familien, kan det være fornuftig å tegne et støttemedlemskap. Da vil man få gratis adgang på kamper, samt stemmerett på klubbens generalforsamling


Til foreldrene

Foreldrene er viktige rollemodeller og støttespillere for en ny, liten håndballspiller. Klubben henstiller til dere som foreldre om å leve opp til punktene som er nevnt nedenfor. Håndballsporten er fantastisk engasjerende både for spillere og publikum. Det gjelder derfor å vise fornuft – ofte kan foreldres engasjement på godt og vondt, være bestemmende for om spilleren finner seg til rette i miljøet.

 • Møt fram på kampene som barna spiller.
 • Gi oppmuntring til alle spillerne, ikke bare ditt eget barn.
 • Oppmuntre og støtte både i medgang og motgang.
 • Ikke gi negativ kritikk.
 • Respekter lagleders bruk av spillere – ikke forsøk å påvirke lederen under kamp eller trening.
 • Se på dommeren som en veileder – ikke kritiser dommerens avgjørelser.
 • Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap.
 • Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press.
 • Spør om kampen var morsom og spennende – ikke vær opptatt av resultatet.
 • Sørg for riktig og fornuftig utstyr – ikke overdriv.
 • Husk at det er ditt barn som spiller – ikke du.
 • Husk at det viktigste av alt er at ditt barn trives og har det gøy sammen med venner.
 • Vis respekt for det klubben gjør – klubben trenger din hjelp.

Adresse og kontonummer

Lørenskog Håndballklubb
Postboks 471, 1471 LØRENSKOG

Bankkonto: 7104 63 49010
Levert av IdrettenOnline