DUGNADSINNSTRUKS

Lørenskog håndballklubb er en foreldredrevet klubb, hvor hovedinntekten vår kommer fra egne arrangementer. Når vi har arrangement i hallen er det ulike vakter som må bemannes.

Medlemmer av Styret utarbeider en liste over hvilket lag som har ansvaret for de ulike arrangement i hallen. Oppmennene på de ulike lag fordeler vaktene internt i sin foreldregruppe. Som regel er et dagsarrangement fordelt på flere lag utover dagen.

Når et lag er tildelt et arrangement, må de stille med 6 voksne personer: 2 i kiosk, 2 i sekretariatet (tidtaking + kamprapport), 1 i billettsalg og 1 tilsynsvakt. En av disse skal i tillegg være tildelt rollen som nøkkelansvarlig. Oppmann tildeler en av de voksne dette ansvaret.

VIKTIG: Det laget som er tildelt den første vakta, må møte opp minst 1 t og 15 minutter før kampstart. Dette for å gjøre klar kiosk, sekretariat og billettsalg. Se Dugnadsliste for nærmere tidspunkt. Oppmøtetidspunktet variere avhengig av når spillerne har oppmøtetidspunkt. Dugnadsvaktene bør være på plass 15 minutter før det første laget har oppmøte. Vanligvis har spillerne oppmøte tidligere jo eldre de er.

Nedenfor gis en nærmere beskrivelse av hva som det forventes at man skal gjøre. Ta gjerne kontakt med meg hvis dere har spørsmål.


NØKKELANSVARLIG

Første vakt: Hente nøkler og vekslepenger hos Line Hansen, Tulipanveien 66, tlf. 48226396.

NB: Kontakt henne minst 3 dager før arrangementet for å avtale nærmere tidspunkt for henting.

Siste vakt: Levere nøkler og vekslepenger tilbake til Line Hansen rett etter arrangementet. Ved tekniske problemer med elektronisk kampregistrering skal papirutgave også leveres til Line. Avtal tidspunkt for levering.


KIOSKVAKT

Alle kioskvaktene må ha med 3 liter vaffelrøre hver. Kan ha med boller/kaker i tillegg. Dette er alltid populært i kiosken ☺

VIKTIG: Klubbens vaffeloppskrift finner du her

 

Annen praktisk informasjon/tips:

 • Nøkkelansvarlig har nøklene til hengelåsene på skapene i kiosken.
 • Viktig å skru på pølsekoker med en gang man kommer til kiosken
 • Man bør sette på kaffe og starte med vaffelsteking ganske raskt. Mange kommer i god tid før kampstart.
 • Det er lurt å sette ut et lite avlastningsbord utenfor kiosken hvor man setter kaffe, teposer, pappkrus, sukker, melk og syltetøy.
 • Dommere og sekretariat har anledning til å få kaffe og en gratis brus i kiosken.
 • Det er viktig at det vaskes opp og holdes orden i kiosken. Kluter/såpe står i skapet under vasken. Husk å kaste søppel fra kiosk jevnlig og spesielt når siste vakt er slutt. Søppel kastes i container rett utenfor hallen. Nøkkel på knippet inne i nøkkelskapet på vaktrommet.
 • De siste vaktene må vaske pølsekoker (se egen info påklistret pølsekoker), gjøre rent kaffekanner og ellers forlate kiosken i ryddig stand. Husk å låse alle skapene med tilhørende hengelåser.
 • Kjøkkenbenk og gulv skal rengjøres.
 • Det står bøtte og skurefille i kiosken. Langkost i kiosken eller rommet vegg i vegg.
 • Betalingen kan foregå med kontanter eller Vipps. Koden til Vipps er 15346.


TILSYNSVAKT I SKÅRERHALLEN

Faste rutiner og ansvarsområder:

 1. Lås deg inn på vaktrommet. Lån nøkkel og kodebrikke av trener. Ta på tilsynsvaktvest

Sjekk meldesentralen:

 • Grønn lampe lyser ved «I drift» = Alt ok. Fortsett med tilsynsvaktrutinen.
 • Hvis noe annet lyser à Ring vakttelefonen. Nummeret står på veggen ved siden av meldesentralen. Skriv i protokollen om alt er i orden eller eventuelle feil. Protokollen ligger på bordet.

  2.  Gå en tilsynsvaktrunde:
 • Sjekk at alle rømningsveier er klare
 • Sjekk at alle brannslanger og slukningsapparat er tilgjengelige
 • Sjekk alle garderober og sørg for at de er stengt. Garderobene skal være åpne ved spesielle arrangement, men stengt ved ordinære treninger. Dette av sikkerhetsmessige grunner. Nøkkel på knippet i nøkkelboksen inne på vaktrommet.
 • Sjekk om det er trening i svømmehallen og på bryteloftet. Opprett kontakt med tilsynsvaktene her.

 

 • 3.  Gå tilsynsrunder jevnlig og minst tre ganger per time.

 1. Ved endt eller siste vakt:
 • Overlever ansvaret til neste tilsynsvakt eventuelt en annen voksen på det neste laget som skal ha trening.
 • Gå en runde og tøm hallen for personer hvis en har siste vakt i hallen.
 • Skriv i protokollen om alt er i orden eller om du har oppdaget feil/avvik i løpet av vakta.

Hvis alarmen går: Alle SKAL ut!

 • Gå inn på banen og sørg for at en voksen tar ansvar for at alle som trener her evakuerer hallen
 • -  Deleger ansvar til en av de voksne i hallen om å sjekke ganger samt toalettene ved kiosken.
 • Minn om at alle skal møtes på fotballbanen.
 • Ta selv oppstilling i knutepunktet ved dørene i enden av gangen ned til hallen eventuelt ved nødutgangen hvis det er nødvendig å bruke denne. Ring Brannvesenet på 113 mens du venter på at alle evakuerer.
 • Ta imot rapport fra tilsynsvaktene i svømmehall og på bryteloftet samt den voksne fra LHK som du har delegert ansvar til.
 • Gå deretter til hovedinngangen og ta imot Brannvesenet. Videreformidl rapportene fra tilsynsvaktene i svømmehallen og på bryteloftet.
 • Hvis Brannvesenet spør etter «Brannpermen»: Den står i hylla på vaktrommet.

*Hvis falsk alarm (for eksempel kontrollerbar røykutvikling ved svidd vaffel): Skru av alarmen inne på vaktrommet og kontakt brannvesenet (112). 

NB: Hjertestarteren henger på veggen på vaktrommet.


SEKRETARIAT

Den ene personen har ansvaret for tidtaking og den andre har ansvar for den elektroniske kampregistreringen.

 • Klokka/tidtakingsutstyr står i en svart plastikk koffert på vaktmesterkontoret (rett ved kiosken). Alt annet nødvendig utstyr ligger i en sølvkoffert under trappa opp til tribunen.
 • Stereoanlegg/mikrofon/strømledning for tidtakingsutstyret står i et eget «bur» midt under tribunen (inngang fra midt i hallen rett ved siden av der sekretariatets bord skal stå). I det rommet står også bord og stoler til bruk for sekretariatet. Nøkkelansvarlig har de nødvendige nøkler.

 

Annen praktisk informasjon/tips:

 • Det ligger Time-out kort i sølvkofferten. Dere må legge et kort på hver lagbenk før kampstart. - Det ligger papirutgaver av kamprapporter i sølvkofferten. Dette som en nødløsning hvis det skulle oppstå tekniske problemer.
 • Når kampen er slutt må både sekretariatet og dommerne underskrive kamprapport (elektronisk).
 • Nøkkelansvarlig tar med eventuelle papirutgaver av dagens kamprapporter og leverer til Line Hansen når dagens arrangement er helt ferdig.
 • Dommerkvittering registreres elektronisk på kamprapportene
 • Dommere og sekretariat har anledning til å få kaffe og en gratis brus i kiosken.


BILLETTANSVARLIG 

Det skal stå et bord m/stol i toppen av trappa opp til tribunen hvor man sitter og selger billetter. Billettpris er kr 60,- for voksne og halv pris for pensjonister. Barn under 16 år er gratis.

 

Annen praktisk informasjon/tips:

 • Tomt pengeskrin står i kiosken.
 • Billetter og vekslepenger hentes hos Line Hansen av nøkkelansvarlig.
 • Er det mange tilskuere kan det være lurt at det også selges kaffe, vafler og eventuelt drikke ved billettsalget.
 • Betaling kan foregå med kontanter og Vipps. Koden til Vipps er 15346.


ALLE DUGNADSVAKTENE ETTER ENDT ARRANGEMENT:

Sjekke at alle har forlatt hallen.

Rydde ganger, tribune, toaletter, garderober, kiosk og baner. Tømme alle søppelkasser.

Kaste søppelsekker i container utenfor inngangen til hallen.

Sette tomflasker i bruskassene i kiosken. Pølser som ikke er kokt legges i fryseren. Gjenglemte ting legges utenfor vaktmesterrommet.

Nøkkelansvarlig har ansvaret for at alle boder/rom blir låst og selvsagt at hallen er låst dersom det ikke er noe arrangement etterpå.

Rydde og sette tilbake alt utstyr til sekretariatet. Det innbefatter sølvkofferten, bord og stoler, stereoanlegg, klokke, tidtakerutstyr og strømledning.

Levert av IdrettenOnline